Bedrijven vrezen dat cybersecurity innovatie dwars gaat zitten

unsplash city

Bedrijven in Nederland identificeren innovatie als een topprioriteit en zijn geïntrigeerd door het potentieel van opkomende technologieën, volgens een nieuw rapport van de CompTIA, de branchevereniging voor de wereldwijde informatietechnologie-industrie.

Ook zorgen over het kunnen aantrekken van voldoende werknemers met de juiste vaardigheden voegen een zekere mate van onzekerheid toe aan hun verwachtingen en plannen voor 2020. Dat blijkt uit CompTIA’s onderzoek ‘International Trends in Technology and Workforce’.

Perceptie

Het CompTIA-rapport is het resultaat van een online onderzoek onder 1.554 zakelijke en technologische professionals in Australië, Brazilië, Canada, China, India, Ierland, Japan, het Midden-Oosten (Oman, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten), Nederland, Thailand, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De enquête is gehouden onder zakelijke en technologische professionals. Het identificeerde hun perceptie ten aanzien van nieuwe technologieën, cybersecurity, vaardigheden van werknemers, professionele ontwikkelingsstrategieën en de toekomst van het werk.

“De ingrediënten die nodig zijn voor innovatie zijn nog nooit zo toegankelijk geweest en technologische centra zijn nu in bijna elke uithoek van de wereld te vinden”, zegt Tim Herbert, executive vice president voor onderzoek en marktintel­ligentie bij CompTIA. “Hoewel het onderzoek op vele fronten een impuls vaststelt, is er nog veel werk aan de winkel om bedrijven en werknemers te helpen de weg vooruit te vinden.”

Met de wereldwijde uitgaven aan hardware, software, diensten en telecom die dit jaar naar verwachting bijna 5,2 biljoen dollar zullen bedragen - 49 miljard dollar in Nederland - is het duidelijk dat managers in ons land technologie beschouwen als een primaire of secundaire factor in het bereiken van hun zakelijke doelstellingen.

Momentum

De grote meerderheid van de bedrijven (86%) doet een beroep op externe leveranciers om hen te helpen bij hun technologische behoeften. Reparatie en onderhoud, implementatie en integratie, advies en strategie en cybersecurity behoren tot de meest voorkomende uitbestede diensten.

De helft van de Nederlandse leiding­gevenden heeft een positieve kijk op nieuwe technologie, net onder het wereldwijde cijfer van 54%. Nog eens 19% van de Nederlandse respondenten neemt een middenpositie in, wat gelijke delen ‘opwinding’ en ‘zorgen’ uitdrukt.

Aan de andere kant van het spectrum meldt 31% van de managers vooral gevoelens van schroom over opkomende technologie. Budgettaire beperkingen, verwarring over opties en het ontbreken van een duidelijke business case behoren tot de primaire factoren die ervoor zorgen dat sommige organisaties voor een go-slow-aanpak kiezen. Hoewel nog steeds ver van mainstream-adoptie, zijn de opkomende technologieën met de hoogste implementatiepercentages wereldwijd het internet of things en big data.

Cybersecurity

Slechts iets meer dan de helft (55%) van de leidinggevenden beschrijft de cybersecurity van hun organisatie als volledig of grotendeels bevredigend. Dit geeft aan dat er nog steeds volop ruimte is voor verbetering. Andere technologische prioriteiten, de overtuiging dat de huidige inspanningen ‘goed genoeg’ zijn en een gering begrip van nieuwe bedreigingen behoren tot de uitdagingen die bedrijven ervan weer­houden om meer aandacht en middelen aan deze kwestie te besteden.

Gezien de hoge groeicijfers voor opkomende technologieën die de komende jaren worden verwacht, is de noodzaak voor bedrijven om hun aanpak van cybersecurity opnieuw te evalueren nog duidelijker.

Uitdagingen

Tekort aan mensen met de juiste vaardigheden blijven een probleem voor veel organisaties, waarbij 46% van de Nederlandse respondenten aangeeft dat de situatie de afgelopen twee jaar uitdagender is geworden. Dat is hetzelfde percentage als de wereldwijde respons.

Het onderzoek bevestigt het onder­scheid tussen het generieke gebruik van de term ‘vaardigheidskloof’ (skills-gap) en de meer genuanceerde discussie over ‘personeelskloof’ (workforce gap) die betrekking heeft op locatie, beloning, zachte vaardigheden, perceptie, innovatie en meer. Interessant is daarbij dat 29 van de managers in Nederland erkent dat onrealistische verwachtingen ten aanzien van vaardigheden en ervaring bijdragen aan overdreven percepties van de vaardigheidskloof. Nog eens 53% geeft aan dat dit enigszins van belang is.